Asistencija na cesti Hrvatskog Telekoma

KLIJENT

Hrvatski Telekom

www.hrvatskitelekom.hr/

GODINA

2016

USLUGA

Brendiranje naplatnih kućica, ticket automata, back light pano na tehničkim pregledima, oglas u Auto karti 2016., sampling promo materijala

Hrvatski Telekom je vodeći telekom u Hrvatskoj koji u suradnji sa ORYX asistencijom pruža uslugu asistencije na cesti.

IZAZOV

Kako upoznati hrvatske vozače s novom uslugom Hrvatskog Telekoma “Asistencija na cesti”?

RJEŠENJE

Za ovu kampanju smo aktivirali 4 medija koji targetiraju vozače te kroz njihovu sinergiju dosegli znatno širi krug i veći broj potencijalnih korisnika.

REZULTAT

Rezultat je sinergija u komunikaciji.

Mediji su:  

1) samostojeći backlight panoi u stanicama za tehnički pregled

2) brendiranje naplatnih kućica i ticket automata na ulazima/izlazima sa autoceste

3) oglašavanje putem naše Auto karte koju smo dijelili turistima u nakladi od 350.000 komada

4) distribucija letaka na ulazima na autoceste

View Details
Sold Out
} catch (e) { ((console || {}).error || function () {}).error(e); }