HIP

HIGIJENSKI INFORMATIVNI PODLOŽAK

Higijenski informativni podložak – HIP

HIP se temelji na distribuciji i korištenju jednokratnih papirnatih podložaka na poslužavnicima u restoranima. Naši podlošci su certificirani, tiskani na eko-papiru s prehrambenim bojama te u potpunosti odgovaraju parametrima koji su zadani u članku 79. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009; Ambalaža koja se rabi u poslovanju s hranom)

  Tko sve koristi HIP?

  Studenti

  Obuhvatite preko 160.000 studenata koji koriste naše papirnate podloške u svim studentskim menzama i kantinama.

  Poslovni ljudi

  50.000 poslovnih ljudi u Zagrebu koriste naše podloške dnevno. 

  Posjetitelji trgovačkih centara

  Komunicirajte Vašu ponudu posjetiteljima trgovačkih centara u jedinom trenutku kada nisu bombardirani drugim porukama. 

  View Details
  Sold Out
  } catch (e) { ((console || {}).error || function () {}).error(e); }