Hosteli

Ova mreža uključuje najposjećenije hostele diljem Hrvatske. Target su 90% mladi stranci od 25 do 30 godina.


  • 135.000+ noćenja u 2016. 
  • Dubrovnik, Pula, Rijeka, Veli Lošinj, Zadar, Zagreb, Biograd, Karlobag, Kaštel Štafilić, Krk, Samobor, Skijaški dom - Mrkopalj, Stari Grad Hvar. Zaostrog
  • A3/B2 plakati postavljeni na visoko frekventnim površinama hostela
  • Promo materijal postavljen na recepciji i u sobama
View Details
Sold Out
} catch (e) { ((console || {}).error || function () {}).error(e); }